Growth of wurtzite InN on bulk In2O3(111) wafers

S. Sadofev, Y. Cho, O. Brandt, M. Ramsteiner, R. Calarco, H. Riechert, S.C. Erwin, Z. Galazka, M. Korytov, M. Albrecht, R. Uecker, R. Fornari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

17 Citaten (Scopus)
530 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer172102
Pagina's (van-tot)172102-1/4
Aantal pagina's4
TijdschriftApplied Physics Letters
Volume101
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit