Growth of nanowire solar cells

A. Cavalli

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
  • Haverkort, Jos E.M., Co-Promotor
  • Garnett, Erik C., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 mei 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4256-7
StatusGepubliceerd - 1 mei 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit