Growth of hexagonal group-IV semiconductor nanowires

H.I.T. Hauge

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

461 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Bakkers, Erik P.A.M., Promotor
  • Verheijen, Marcel A., Co-Promotor
Datum van toekenning13 sep. 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4347-2
StatusGepubliceerd - 13 sep. 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit