Growth, characterisation and surface cleaning procedures for high-purity tungsten single crystals

H.M.R. Cortenraad, S.N. Ermolov, V.N. Semenov, A.W. Denier van der Gon, V.G. Glebovsky, S.I. Bozhko, H.H. Brongersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)154-162
TijdschriftJournal of Crystal Growth
Volume222
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit