Growth and preferred orientations of crystals in tungsten wires

G.D. Rieck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Growth and preferred orientations of crystals in tungsten wires'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen