Growth and electrical properties of zirconium-zinc (ZrZn2) single crystals

L.W.M. Schreurs, H.M. Weijers, A.P.J. Deursen, van, A.R. Vroomen, De

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

A method for growing ZrZn2 crystals from the melt is described. In a 1 cm3 sample, which contains large crystals, we measured very high resistivity ratios 293K / 4.2K of 120–131. The lattice constant was 0.73969(5)nm and the zinc-zirconium ratio 1.99. The temperature dependence of the resistivity was also measured. Furthermore, the crystals were characterized by Curie temperature and magnetic moment measurements.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1141-1145
Aantal pagina's5
TijdschriftMaterials Research Bulletin
Volume24
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Growth and electrical properties of zirconium-zinc (ZrZn2) single crystals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit