Growth and characterization of liquid phase epitaxially grown spinel ferrite films

P.J.M. Straten, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

407 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Metselaar, Ruud, Promotor
  • Rieck, G.D., Promotor
Datum van toekenning7 nov 1980
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit