Ground-based remote sensing of stratocumulus properties during CLARA, 1996

R. Boers, H.W.J. Russchenberg, J.S. Erkelens, V. Venema, A.C.A.P. van Lammeren, A. Apituley, S.C.H.M. Jongen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  32 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ground-based remote sensing of stratocumulus properties during CLARA, 1996'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth and Planetary Sciences