Grote machines voor de bewerking van waterturbines

C. Beer, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)152-153
TijdschriftMetaalbewerking
Volume30
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit