Grondprijzen : theorie en werkelijkheid

H.G. Schotman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  34 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)1244-1247
  TijdschriftEconomisch-Statistische Berichten
  Volume63
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit