Groene chemie groot maken onder vijf topsectoren

M.C. Kroon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)W9-W9
  TijdschriftNRC Handelsblad
  Volume2012
  Nummer van het tijdschrift7-8 januari
  StatusGepubliceerd - 7 jan. 2012

  Bibliografische nota

  deelartikel in: Een blik in de glazen bol

  Citeer dit