Grid-interfacing converter systems with enhanced voltage quality for microgrid application : concept and implementation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

150 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Grid-interfacing converter systems with enhanced voltage quality for microgrid application : concept and implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen