Grid interaction of offshore wind farms. Part 1. Models for dynamic simulation

J. Morren, J.T.G. Pierik, S.W.H. de Haan, J. Bozelie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Grid interaction of offshore wind farms. Part 1. Models for dynamic simulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen