Grid forming metal coordinating ligands as supramolecular initiators

R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Grid forming metal coordinating ligands as supramolecular initiators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science