Grid forming metal coordinating ligands as supramolecular initiators

R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-336
TijdschriftPolymer Preprints
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Grid forming metal coordinating ligands as supramolecular initiators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit