Grid architecture for distributed process mining

C.C. Bratosin

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

576 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Grid architecture for distributed process mining'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science