Grid approximation of a singularly perturbed boundary value problem modelling heat transfer in the case of flow over a flat plate with suction of the boundary layer

J.J.H. Miller, G.I. Shishkin, B. Koren, L.P. Shishkina

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Grid approximation of a singularly perturbed boundary value problem modelling heat transfer in the case of flow over a flat plate with suction of the boundary layer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen