Grey-box identification of induction machines : on-line and off-line approaches

R.J.A. Gorter

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

218 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • Vandenput, Andre, Promotor
  • Damen, Ad, Co-Promotor
Datum van toekenning3 dec. 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0420-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit