Green engineering : holistic concepts are sometimes difficult to understand, but powerful when implemented

V. Hessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Green engineering : holistic concepts are sometimes difficult to understand, but powerful when implemented'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.