Green engineering : holistic concepts are sometimes difficult to understand, but powerful when implemented

V. Hessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)56-56
Aantal pagina's1
TijdschriftChimica Oggi
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit