Grease-lubricated spiral groove bearings

E.A. Muijderman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-137
Aantal pagina's7
TijdschriftTribology International
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 1979
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Copyright:
Copyright 2014 Elsevier B.V., All rights reserved.

Citeer dit