Gravitational effect in evaporating binary microdroplets

Yaxing Li, Christian Diddens, Pengyu Lv, Herman Wijshoff, Michel Versluis, Detlef Lohse (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
106 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Gravitational effect in evaporating binary microdroplets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie