Grasping reveals visual misjudgements of shape

R.H. Cuijpers, E. Brenner, J.B.J. Smeets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Grasping reveals visual misjudgements of shape'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Psychology