Graphic analysis of stationary operating conditions of hydrostatic transmissions. Part 2

H.H. Kroonenberg, van den, W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)75-80
  TijdschriftJournal of the Japan Oil Hydraulics Association
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit