Graph partitioning for route planning in car navigation systems

I.C.M. Flinsenberg

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  199 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Titel11th IAIN World Congress (Berlin, Germany, October 21-24, 2003)
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit