Grand challenges for catalysis in the Science and Technology Roadmap on Catalysis for Europe: Moving ahead catalysis for a sustainable future

P. Lanzafame, S. Perathoner, G. Centi, S. Gross, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Grand challenges for catalysis in the Science and Technology Roadmap on Catalysis for Europe: Moving ahead catalysis for a sustainable future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen