Graft copolymers by means of a reaction between polyethylene and polystyrene, and their modifying effect in homopolymer blends

N.G.M. Hoen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

250 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Heikens, D., Promotor
  • Bantjes, A., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning28 jan 1977
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit