Gradient refractive index polymers produced in a centrifugal field : preparation, characterisation and properties

F.G.H. Duijnhoven, van

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  325 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Lemstra, Piet, Promotor
  • Broer, Dirk J., Promotor
  • Bastiaansen, Cees W.M., Co-Promotor
  Datum van toekenning23 sep 1999
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-2581-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit