Gradient enhanced damage for quasi-brittle materials

R.H.J. Peerlings, R. Borst, de, W.A.M. Brekelmans, J.H.P. Vree, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

844 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Gradient enhanced damage for quasi-brittle materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen