Gröbner basis methods for structuring and analysing complex industrial experiments

G. Pistone, E. Riccomagno, H.P. Wynn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gröbner basis methods for structuring and analysing complex industrial experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen