GPU performance modeling and optimization

A. Li

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

5397 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  • National University of Singapore
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Promotor
  • Kumar, A., Promotor
Datum van toekenning18 okt 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4155-3
StatusGepubliceerd - 18 okt 2016

Bibliografische nota

Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven & National University of Singapore.

Citeer dit