GPS Sound Walks, Ecotones and Edge Species Experiencing Sound within Teri Rueb's Mobile Metaphor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'GPS Sound Walks, Ecotones and Edge Species Experiencing Sound within Teri Rueb's Mobile Metaphor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen