GPS scheduling : selection of optimal weights and comparison with strict priorities

P.M.D. Lieshout, M.R.H. Mandjes, S.C. Borst

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'GPS scheduling : selection of optimal weights and comparison with strict priorities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science