Government vision on the biobased economy : ex-ante evaluation from transition science perspective

E. Pierick, ten, R.P.J.M. Raven

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Government vision on the biobased economy : ex-ante evaluation from transition science perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen