Toezicht vraagt verantwoordelijkheid en macht op alle niveaus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

30 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this column, I provide a novel perspective on the debate on governance of (semi)public institutions in the Netherlands, arguing that governance is a key task and responsibility at all levels of the organization.
Vertaalde titel van de bijdrageGovernance implies responsibility and power at all levels
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-11
Aantal pagina's1
TijdschriftHet Financieele Dagblad
Volume2017
Nummer van het tijdschrift273
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toezicht vraagt verantwoordelijkheid en macht op alle niveaus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit