Gold, still a surprising catalyst in heterogeneous reactions

A.C. Gluhoi, J.W. Bakker, B.E. Nieuwenhuys

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Gold, still a surprising catalyst in heterogeneous reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen