Gold, still a surprising catalyst in heterogeneous reactions

A.C. Gluhoi, J.W. Bakker, B.E. Nieuwenhuys

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  Samenvatting

  Abstract only.
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the 5th international conference on gold, science, technology and its applications, (GOLD 2009), 26 - 29 July 2009, Heidelberg)
  Plaats van productieS.l.
  Uitgeverijs.n.
  Pagina's79-79
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Gold, still a surprising catalyst in heterogeneous reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit