Gold stabilized by nanostructured ceria supports : nature of the active sites and catalytic performance

Y. Guan, D.A.J.M. Ligthart, O. Pirgon-Galin, J.A.Z. Pieterse, R.A. Santen, van, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

66 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gold stabilized by nanostructured ceria supports : nature of the active sites and catalytic performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen