Goed(koop) produkt via vriesconcentratie

H.A.C. Thijssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

Volumereductie bij vloeibare voedingsmiddelen op conventionele wijze, dat wi( zeggen door verdamping of omgekeerde osmose, resulteert in een geringere esthetische waarde van het gereconstitueerde eindprodukt. Dit is het gevolg van het verloren gaan van allerlei aroma-stoffen en andere belangrijke ingredienten. Bovendien zijn dergelijke processen energie-intensief. Het vriesconcentratieproces zoals ontwikkeld. door prof.dr.ir. H.A.C. Thijssen (TU Eindhoven) wordt al 20 jaar door Grenco toegepast. Het is een commercieel aantrekkelijk alternatief voor de conventionele methoden. Recente ontwikkelingen op het gebied van vriesconcentratie onderstrepen de technische mogelijkheden van het proces op grootschalig niveau. Het gereconstitueerde produkt heeft nagenoeg dezelfde smaak, kleur, textuur en hetzelfde aroma als het oorspronkelijke produkt, terwijl aanzienlijke energiebesparingen worden bereikt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-70
Aantal pagina's5
TijdschriftI2-Procestechnologie
Volume7
Nummer van het tijdschrift6-7
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit