Goed voor elkaar? Wonen in Waalwijk Opnieuw Bezien

Marleen Carton (Redacteur), J.J.A.M. Smeets (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieProfessioneel

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Waalwijk en de aldaar werkzame woningcorporaties Casade Woondiensten en Volksbelang Waspik is in 2003 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de waardering van leefbaarheid, veiligheid en het beheer van de openbare ruimte in Waalwijk. Een inventarisatie van de behoeften op het gebied van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening maakt deel uit van dit onderzoek. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in Waalwijk in 1998 en geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van wonen, leefbaarheid en veiligheid in de periode tussen 1998 en 2003. Ruim 3300 Waalwijkse huishoudens, hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Het onderzoek voorziet in de behoefte aan gebiedsgerichte informatie over wonen, leefbaarheid, veiligheid en beheer van de openbare ruimte. Daarnaast levert het onderzoek een bijdrage aan het in kaart brengen van de vraag op het terrein van zorg, welzijn en dienstverlening in de gemeente Waalwijk.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijStichting Interface
Aantal pagina's121
ISBN van geprinte versie90-6184-152-x
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit

Carton, M., & Smeets, J. J. A. M. (editors) (2003). Goed voor elkaar? Wonen in Waalwijk Opnieuw Bezien. Eindhoven: Stichting Interface.