Goals, strategies, and group performance : some limits of goal setting in groups

H. Mierlo, van, P.A.M. Kleingeld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Goals, strategies, and group performance : some limits of goal setting in groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen