GoalGetter: predicting contrastive accent in data-to-speech generation

M. Theune

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'GoalGetter: predicting contrastive accent in data-to-speech generation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts and Humanities

    Computer Science