Goal setting mechanism in Petri net models of human decision making

G.W.M. Rauterberg, M. Fjeld, S. Schluep

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  40 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Goal setting mechanism in Petri net models of human decision making'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Psychology