Glucosides of 1‐hydroxyanthraquinone 3‐carboxylic acid and 3‐hydroxy‐1‐methylanthraquinone

A.C. Bellaart, C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucosides of 1‐hydroxyanthraquinone 3‐carboxylic acid and 3‐hydroxy‐1‐methylanthraquinone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen