Glucose oxidation in rotating foam reactors

T.A. Nijhuis, R. Tschentscher, J. Schaaf, van der, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucose oxidation in rotating foam reactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering