Glucose activation by transient Cr2+ dimers

E.A. Pidko, V. Degirmenci, R.A. Santen, van, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

157 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucose activation by transient Cr2+ dimers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology