Global transaction support for workflow management systems: from formal specification to practical implementation

P.W.P.J. Grefen, J. Vonk, P.M.G. Apers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Global transaction support for workflow management systems: from formal specification to practical implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen