Global restrictions on ramification in number fields

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-106
  TijdschriftManuscripta Mathematica
  Volume43
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit