Global bistability in a semiconductor laser with filtered optical feedback

M. Yousefi, D. Lenstra, G. Vemuri, A.P.A. Fischer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Global bistability in a semiconductor laser with filtered optical feedback'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie