Glancing at tiny vibrations: backaction evading measurements of mechanical motion close to the quantum regime

Giada Rita La Gala

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhagen, Ewold, Promotor
  • Koenderink, A. Femius, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jul 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-92323-37-8
StatusGepubliceerd - 1 jul 2020
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit